Petak, 01 Prosinac 2017 10:30

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Rok za prijavu je 28. veljače 2018.

Ponedjeljak, 27 Studeni 2017 11:59

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne, humanitarne, kulturne, odgojno-obrazovne, sportske, zdravstvene, tehničke i informatičke djelatnosti, zatim području promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite okoliša te socijalnog poduzetništva da se prijave za financijsku podršku projektima koji su unaprjeđenju i pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i odgojne mjere.

Srijeda, 15 Studeni 2017 09:31

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u 2017. za pokriće dijela vlastitog udjela za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije.

Srijeda, 15 Studeni 2017 09:15

Zaklada Schüler Helfen Leben objavila je poziv za prijavu prijedloga projekata za 2018. usmjerenih na osnaživanje mladih da aktivno oblikuju svoje životne uvjete i okoliš u kontekstu migracije.

Srijeda, 08 Studeni 2017 09:37

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva), otvoren od 7.11.2017. do 31.12.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Srijeda, 25 Listopad 2017 13:23

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima za 2017. godinu.

Ponedjeljak, 16 Listopad 2017 11:33

Povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšanje kvalitete rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Ponedjeljak, 16 Listopad 2017 10:22

Objavljeni su privremeni rezultati procjene prijava po Pozivu za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. 

Četvrtak, 28 Rujan 2017 11:11

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo privremene rezultate po Pozivu za  prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu.

Petak, 22 Rujan 2017 13:30

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.

Srijeda, 20 Rujan 2017 10:20

Objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija Adriatic Croatia International Club d.d. u 2017. godini – drugo polugodište.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Srijeda, 06 Rujan 2017 09:15

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je privremene rezultate Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

Utorak, 22 Kolovoz 2017 14:57

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se isti produljuje.

Ponedjeljak, 21 Kolovoz 2017 11:38

Javni poziv Ministarstva pravosuđa za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2017.

Petak, 18 Kolovoz 2017 10:01

Nacionalna zaklada je raspisala dva natječaja od kojih je jedan natječaj za odobravanje financijskih oblika podrški te jedan za dodjelu nagrada. Raspisan je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja) te natječaj za nagradu "Otisak srca" za razvoj volonterstva djece i mladih.

Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017 15:47

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Četvrtak, 27 Srpanj 2017 09:52

Objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije za otvoreni Poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Vezano uz spomenuti Poziv, objavljen je i prvi dio pitanja i odgovora koja su pristigla u razdoblju od 02. do 09. srpnja 2017. godine.

Ponedjeljak, 24 Srpanj 2017 10:07

Dana 21. srpnja 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Četvrtak, 20 Srpanj 2017 13:14

Na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljena su Pitanja i odgovori za Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017.godinu.

Srijeda, 19 Srpanj 2017 11:21

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Četvrtak, 13 Srpanj 2017 08:52

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu .

Ponedjeljak, 10 Srpanj 2017 09:59

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška programima usmjerenim mladima“, koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Utorak, 04 Srpanj 2017 09:23

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava raspisalo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program ˝Zaželi˝ koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Srijeda, 28 Lipanj 2017 11:24

Moj Zaba Start kroz različite natječaje podupire najinovativnije i tržišno utemeljene ideje s pozitivnim utjecajem na gospodarstvo i društvo.

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 18:33

Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku su objavili listu odobrenih projekata koji će se financirati po Natječaju za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 18:32

Objava Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu

Četvrtak, 22 Lipanj 2017 09:32

Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Četvrtak, 22 Lipanj 2017 09:30

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018. Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost.

Četvrtak, 22 Lipanj 2017 09:23

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu

Srijeda, 14 Lipanj 2017 08:43

Ministarstvo kulture objavilo je poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2017.

Četvrtak, 08 Lipanj 2017 16:23

Zaklada "Kultura nova" je 8. lipnja 2017. godine u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2018. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini.

Četvrtak, 01 Lipanj 2017 13:18

Nacionalna je zaklada danas raspisala natječaj za dodjelu financijskih podrški projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. Podrške se dodjeljuju u 3 podkategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim područjima natječaja. Ovaj natječaj raspisan je temeljem Sporazuma o Razvojnoj suradnji kroz programske podrške u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih kojeg je Nacionalna zaklada zaključila s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 9. svibnja 2017. godine.

Ponedjeljak, 29 Svibanj 2017 13:50

The LIFE (the Financial Instrument for the Environment) Regulation, which was published on 20 December 2013, sets a budget for the next funding period, 2014–2020, of €3.4 billion in current prices.

Ponedjeljak, 29 Svibanj 2017 13:46

Sredstva natječaja namijenjena su projektima koji povećavaju zapošljivost teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina.

Četvrtak, 25 Svibanj 2017 07:55

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih.

Četvrtak, 25 Svibanj 2017 07:39

Socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Utorak, 23 Svibanj 2017 12:08

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je poziv vrtićima i školama u Hrvatskoj da sudjeluju u edukativnom natječaju - Otpad odvoji i nagradu osvoji, organiziranom u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Nagradni natječaj otvoren je do 5. lipnja 2017.

Utorak, 23 Svibanj 2017 12:07

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva započela je, u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Uredom za udruge, dogovore sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR-om) oko ponovnog pokretanja Programa Europa Plus za predfinanciranje i međufinanciranje odobrenih projekata iz fondova Europske unije kroz povoljne i prilagođene kreditne linije HBOR-a namijenjene isključivo za organizacije civilnoga društva iz Republike Hrvatske.

Srijeda, 17 Svibanj 2017 00:00

Nacionalna zaklada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na lokalnoj razini.

Petak, 12 Svibanj 2017 17:43

Tele2 i međunarodna zaklada Reach for Change iz Švedske i ove godine nastavljaju uspješnu suradnju na projektu „Reach for Change - Budi promjena“. Zajednički projekt započeo je 2015. godine, kada je Tele2 svojom podrškom omogućio početak rada zaklade Reach for Change u Hrvatskoj. Cilj suradnje je pružiti financijsku i nefinancijsku podršku projektima koji značajno doprinose rješavanju nekih od najvećih problema s kojima se susreću djeca.

Četvrtak, 11 Svibanj 2017 11:41

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora u iznosu od 490.500,00 kn za 2017. godinu. Rok dostave prijava je 8. lipnja 2017.

Ponedjeljak, 08 Svibanj 2017 14:20

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Petak, 05 Svibanj 2017 13:34

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris za sljedeće programe Zaklade:

Petak, 05 Svibanj 2017 10:56

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva danas je raspisala Poziv za iskaz interesa u području suradnje na razmjeni znanja – “Znanje bez granica”.

Srijeda, 03 Svibanj 2017 16:00

Inin program Zeleni pojas objavljuje jednom godišnje natječaj za sufinanciranje projekata u području  zaštite okoliša i prirode. Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Kandidati koji se prijavljuju moraju financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt odnosno područje za koje se traži financijska podrška mora biti otvoreno za javnost. Prijavljene projekte evaluira povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ine

Četvrtak, 20 Travanj 2017 11:33

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 19. travnja 2017. godine Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini,

Četvrtak, 20 Travanj 2017 10:39

Četiri regionalne zaklade – partneri Nacionalne zaklade u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, raspisale su natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici”.

Srijeda, 05 Travanj 2017 15:19

Otvoren je poziv za dodjelu sredstava za natječaj vezan uz prava djece u okviru Programa za prava, jednakost i građanstvo (REC Programme).

Utorak, 04 Travanj 2017 12:47

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – prvo polugodište. ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem.

Utorak, 28 Ožujak 2017 11:22

Ministarstvo pravosuđa objavilo je Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2017. godinu.