Ponedjeljak, 23 Veljača 2009 12:36

Kratki opis iskustava organizacija

Udruga MI ima višegodišnje iskustvo u području potpore radu organizacija civilnoga društva. Aktivnosti iz tog područja je udruga počela provoditi 1998. godine, a od 2000. godine kontinuirano provodi program Regionalni centar potpore kroz široku lepezu usluga: informiranje, izobrazba, savjetovanje, istraživanje, izdavaštvo, unutar sektorsko povezivanje, promocija, javno zagovaranje, međusektorska suradnja, provedba procedura pružanja novčanih potpora za projekte OCD-a i lokalnih inicijativa. Svaku od navedenih usluga udruga je pružala u velikom broju za oko 500 organizacija iz regije tijekom višegodišnjeg razdoblja.

Od 2008. Udruga MI je voditelj Programa Step, koji je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva kojeg provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Udruga je osigurala prostorne i razvila tehničke i ljudske resurse za provedbu svih aktivnosti. Najvažniji resurs koji djelovanjem razvila su kontakti s organizacijama civilnoga društva u regiji, čime je olakšala pristup i osnažila utjecaj na razvoj sektora. U interaktivnoj bazi udruga na internetskoj stranici udruge MI upisano je preko 700 organizacija, uglavnom iz regije. Na listi elektronske pošte koju tehnički održava udruga MI upisano je cca 300 članica, uglavnom organizacija civilnoga društva.

Kroz program "Knjižnica kao središte zajednice" započet 1999. Gradska knjižnica Zadar podupire rad mnogih aktivnih zadarskih udruga ustupajući im prostor, promovirajući njihova događanja prema sredstvima javnog priopćavanja i surađujući u inicijativama i projektima. Knjižnica se kloni komercijalnih događanja kako bi svoj prostor ustupala onima koji si ga inače ne bi mogli priuštiti. Društveni kapital koji se na taj način okreće u knjižnici je nemjerljiv. Od 1999. Knjižnica je ugostila nekoliko tisuća događanja u organizaciji udruga. Aktivnost Knjižnice nagradio je institut Otvoreno društvo 2002. godine (Knjižnica potvrđena kao model u području društvene uključenosti). Iste godine Europski knjižničarski projekt PULMAN uvrstio je djelatnost i projekte Gradske knjižnice Zadar među primjere dobre prakse u Europi. Svjetski savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) nagradio je poster "Knjižnica kao središte zajednice" kao najbolji 2003. godine.

Primljena priznanja nisu uzrokovala smanjenje aktivnosti knjižnice, naprotiv: u godišnjim izvješćima Knjižnice dostupni su svi podaci o organiziranim događanjima, projektima i drugim aktivnostima knjižnice (www.gkzd.hr).

 

Od samog osnutka Udruge ZvoniMir 2002. godine jedna od osnovnih aktivnosti predviđenih Statutom Udruge je i doprinos razvoju civilnog društva. U tom smislu od samog početka djelovanja kontinuirano i neovisno o konkretnim projektima pružamo logističku, administrativnu i tehničku podršku kako građanskim inicijativama, tako i već osnovanim udrugama. Građanskim inicijativa pružamo pomoć pri osnutku i registraciji Udruge (priprema, kontakti, popunjavanje obrazaca, pomoć u pisanju Statuta, i sl.). Osnovanim Udrugama pružamo usluge konzultacije vezano za pisanje projekata, traženje donatora, uspostavljanje kontakata, izvještavanje, monitoring i ostalo vezano za administraciju udruge.

 

DEŠA- Dubrovnik, humanitarna i mirotvorna organizacija je odgovor civilnog društva na tragičnu ratnu situaciju, izdanak civilnog društva, nadahnuta neprocjenjivom baštinom Grada Dubrovnika u kojem je ponikla. 1993. godine DEŠA započinje organizirano djelovanje s definiranim programom rada u hotelu Libertas i to s projektom "Psihosocijalna prilagodba i pomoć ženama – prognanicama, izbjeglicama i domaćim ženama" koje su u potrebi.

Provedbom programa "Ekonomsko osnaživanje žena kroz edukaciju" DEŠA postaje prepoznatljiva kao obrazovni centar od iznimnog značaja za Dubrovačko - neretvansku županiju. Promicanjem i pravednim korištenjem resursa lokalne zajednice na načelima kontroliranog održivog razvoja, uz zaštitu okoliša i očuvanje prirodne, kulturne i materijalne baštine, DEŠA pokušava utjecati na smanjenje nezaposlenosti, naročito žena i mladih. Kontinuirano od početka svog djelovanja do danas, DEŠA je tehnička potpora organizacijama civilnog društva koje djeluju više reprezentativno, a manje lobistički i participativno u razvoju demokracije na krajnjem jugu Hrvatske.

Kontinuirani poticaj za provedbu tehničke potpore dolazi iz kritične mase nevladinih organizacija, profesionalnih društava, umjetničkih radionica, nezavisnih medija i lokalnih institucija koje se prepoznaju kao sastavni dio civilnog društva. Problemi koje smo identificirali unutar lokalne zajednice, koji nas se velikim djelom dotiču, odnose se na nemogućnost dulje održivosti lokalnih predstavnika civilnog društva, nedovoljnu sposobnost zastupanja interesa odabrane grupe u kontaktu s političkom i ekonomskom reprezentacijom, kao i na nedostatak partnerskih odnosa u zajednici. Preko anketa, razgovora s građanima i udrugama, korisnicima naših radionica, jednako kao i s predstavnicima lokalnih institucija, došli smo do spoznaje da bez dodatne edukacije, nevladine organizacije i njihovi lokalni partneri nisu u potpunosti svjesni potencijala koji imaju u izgradnji civilnog društva.

 

 

Pročitano 20263 puta