Ponedjeljak, 23 Veljača 2009 12:25

Metodologija

Komplementarnost rada

Regionalna mreža djeluje kao komplementarni program četiriju organizacija koji se ne zasniva na "podjeli teritorija" nego na podjeli poslova i kompetencija. Svaka od partnerskih udruga ima jasan cilj koji je povezan s vlastitom misijom, poljem ekspertize i prethodnim rezultatima. Sinergijski učinak ovog modela kao rezultat trebao bi imati više od samog zbroja aktivnosti pojedinog partnera. Cjelovit paket usluga dizajniran je u skladu s potrebama sektora, kao i propisanim standardima partnera.

Kombinacija različitih usluga

Svaki od partnera, u skladu sa svojom expertizom provodit će program jačanja kapaciteta koji će biti zajednički koordiniran kako bi se na optimalan način vremenski uskladili i osigurali ravnomjerno pokrivanje OCD-a u regiji. Osim edukacijskih blokova koji će biti provođeni za svaku od županija posebno, svaka od partnerskih organizacija predstavljat će informacijski punkt dostupan svim zainteresiranim. Osim izlazaka na teren i uredovnih dana, partneri će imati otvorene telefonske konzultacije, kontakt e-poštu, bulletin board/internet forum, bazu podataka (kontakti, dokumenti, brošure....) dostupnu preko interneta.
Ovako posložen model velikim dijelom je virtualno na raspolaganju 24 sata dnevno svim zainteresiranima.

Usklađeno korištenje resursa

Partneri će u provedbi kombinirati i svoje tehničke i ljudske resurse kako bi postigla najveći efekt.
S obzirom na bolju ekipiranost i opremljenost nositeljice mreže, većinu usluga na terenu će pružiti članovi tima udruge MI. Članice će se kod provedbe programa međusobno pomagati i razmjenjivati dostupne relevantne informacije i kontakte. Članice mreže će osigurati redovitu koordinaciju na tjednoj osnovi, a planiranje najmanje na mjesečnoj.

Korištenje IT tehnologije

Program Step će koristiti napredan IT sustav za komunikaciju s korisnicima ali i međusobno. Izrađena je posebna internetska stranica i jedinstvena adresa elektronske pošte, kako bi ujednačeno i redovito bili informirani svi uključeni u provedbu programa.

 

Planiranje i fleksibilnost

Aktivnosti će se provoditi prema unaprijed definiranom planu, ali uz nužnu fleksibilnost izbora metode i lokacije koja na najbolji način odgovara korisnicima.
Prisutnost u regiji će biti osigurana pružanjem usluga u svakoj od obuhvaćenih županija najmanje jednom mjesečno.

Praćenje provedbe

Radi osiguranja kvalitetne i precizne provedbe Programa, članice će razraditi sustav praćenja svih usluga kao i održavanja partnerstva.

Članice će program provoditi prema standardima vidljivosti uređenim Pravilnikom o primjeni standarda i prema Planu vidljivosti koji predviđa informiranje o uslugama i rezultatima rada prije same provedbe i naknadno kroz godišnje izvještaje.

Poslovanje

Članice će osigurati transparentno i učinkovito poslovanje uz korištenje suvremenih tehnologija i standarda kvalitete rada.

Pročitano 19949 puta