Subota, 10 Siječanj 2015 09:15

Plan provođenja aktivnosti

Komponenta I – jačanje kapaciteta (potpora za OCD i druge dionike uključene u razvoj lokalnih zajednica putem informiranja, i izobrazbe (PCM, organizacijski razvoj, javno djelovanje, suradnja i umrežavanje, društveno poduzetništvo…), podrška, informiranje i izobrazba za natječaje raspisane u okviru IPA komponenta IV. i ESF.

AKTIVNOSTI

Mjesec / trajanje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. USLUGE INFORMIRANJA (trajanje:500 sati)

20h

50h

50h

50h

50h

50h

30h

20h

50h

50h

50h

30h

1.1. Prikupljanje relevantnih informacija

1.2. Diseminacija informacija putem internetske stranice

1.3. Diseminacija informacija putem liste e-pošte

1.4. Informiranje na upit pismenim putem

1.5. Informiranje putem telefona

1.6 Ažuriranje baze podataka udruga

1.7. Izrada i izdavanje newslettera

1.8. Održavanje i administriranje internetskog Foruma

2. USLUGE SAVJETOVANJA

(100 savjetovanja- termina (t), cca 3000 minuta ili 50 sati)

2h

4t

5h

10t

5h

10t

5h

10t

5h

10t

5h

10t

3h

6t

2h

4t

5h

10t

5h

10t

5h

10t

3h

6t

2.1. Pružanje savjeta u osobnom kontaktu ili putem telefona

2.2. Pružanje savjeta putem e-pošte

3.USLUGE IZOBRAZBE (trajanje:120 sati)

(organizacijski razvoj, javno djelovanje, unutar-sektorska i međusektorska suradnja i umrežavanje, prikupljanje sredstava, korištenje EU fondova, UPC, društveno poduzetništvo, odnosi s javnošću, mobilizacija zajednice, volonterstvo, građanski aktivizam)

3.1. Predavanja/prezentacije

3.2. «Mala škola za udruge» poludnevne radionice u Splitu –

UDRUGA MI 2 ciklusa od 10 radionica (48 sati)

3.3. Tematske radionice po županijama

(4 lokacije x 2 radionice x 8 sati­= 80 sata)

Komponenta II – razvoj lokalne zajednice (podizanje razine aktivnog građanstva, sudioničke demokracije putem informiranja javnosti i dionika, pružanja tehničke pomoći, mobiliziranja i edukacije dionika u provedbi Platforme Nacionalne zaklade za prikupljanje sredstava i razvoj aktivnog građanstva; razvoj volonterstva)

4. PODRŠKA UNUTARSEKTORSKOJ SURADNJI

4.1. Podrška forumima organizacija civilnoga društva – logistička, pomoć pri osnivanju, savjetovanje

4.2. Mailing lista

5. PODRŠKA MEĐUSEKTORSKOJ SURADNJI

5.1. Mapiranje aktivnih dionika

5.2. Prezentacija, okrugli stol (uloga CD, mogućnosti suradnje, interesi zajednice)

5.3. Poticanje suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz uključivanja građana u razvoj lokalne zajednice (sastanci, informiranje, redoviti kontakti)

5.4.Suradnja s akademskom zajednicom

6. PROMOCIJA AKTIVNOG GRAĐANSTVA

6.1. Promocija i razvoj volonterstva

6.2. Promocija građanskih inicijativa

Komponenta III – unaprjeđenje mreže (Koordinacija županijskih suradnih organizacija, osiguranje vidljivosti i javnosti rada, jačanje stručnih i organizacijskih kapaciteta, programski menadžment i osiguranje kvalitete)

7. POSLOVANJE

7.1. Organiziranje, monitoring i izvještavanje o aktivnostima

7.3. Financijska administracija i izvještavanje

8. JAČANJE ORGANIZACIJSKOG KAPACITETA

8.1. Izobrazba iz područja relevantnih za OCD

8.2. Unaprjeđenje standarda kvalitete i mjerenje društvenog utjecaja

9. OSIGURANJE VIDLJIVOSTI I JAVNOSTI RADA

9.1. Izrada plana osiguranja vidljivosti i javnosti rada

9.2. Održavanje internetske stranice

9.3. Uspostava i održavanje liste e- pošte

9.4. Izrada i diseminacija godišnjih rezultata rada

9.5. Kreiranje i objava javnih poziva za aktivnosti izobrazbe

9.6. Redovita komunikacija s medijima

9.7.Uspostavljanje i redovita interna komunikacija

9.8. Provedba revizije izobrazbe

Pročitano 8325 puta