Ponedjeljak, 23 Veljača 2009 12:27

Aktivnosti

 

Komponenta I – jačanje kapaciteta, potpora za OCD i druge dionike uključene u razvoj lokalnih zajednica putem informiranja i izobrazbe (PCM, organizacijski razvoj, javno djelovanje, suradnja i umrežavanje, društveno poduzetništvo…), podrška, informiranje i izobrazba za natječaje raspisane u okviru IPA komponenta IV. i Europskog Socijalnog Fonda.

 

Usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe kao sustavna podrška namijenjena je svim zainteresiranim udrugama, lokalnim upravama, institucijama, građanima, volonterima u regiji te neformalnim građanskim inicijativama na lokalnoj razini.

Usluge informiranja i savjetovanja se pružaju osobnim kontaktom, putem telefona ili savjetovanjem putem e-pošte, dok se usluge izobrazbe pružaju putem predavanja/prezentacija/okruglih stolova; „Male škola za udruge“ poludnevne radionice u Splitu; Cjelodnevne tematske radionice u ostalim županijama na području koje pokriva Program, Provedbom izobrazbe za IPA projekte te mentoriranjem sudionika u natječaju „Znanjem do uspjeha“.

 

Komponenta II – razvoj lokalne zajednice (ciljevi su podizanje razine aktivnog građanstva, sudioničke demokracije putem informiranja javnosti i dionika, pružanje tehničke pomoći, mobilizacija i edukacija dionika u provedbi Platforme Nacionalne zaklade za prikupljanje sredstava i razvoj aktivnog građanstva; razvoj volonterstva)

Podrška unutar- sektorskoj suradnji:

  • putem podrške forumima organizacija civilnoga društva
  • informiranjem putem e- mailing lista.

Podrška među- sektorskoj suradnji

          Mapiranje aktivnih dionika

          Prezentacije mogućnosti suradnje lokalnim dionicima

          Koordinacija i provođenje suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz uključivanja građana u razvoj lokalne zajednice

          Promocija primjera dobre prakse

          Suradnja s akademskom zajednicom

  • Promocija aktivnog građanstva

          Promocija i razvoj volonterstva

          Promocija primjera dobre prakse


Komponenta III – unaprjeđenje mreže
(Koordinacija županijskih suradnih organizacija, osiguranje vidljivosti i javnosti rada, jačanje stručnih i organizacijskih kapaciteta, programski menadžment i osiguranje kvalitete)

Pročitano 22219 puta